Kenniscentrum Energiebesparing

Vraag & Antwoord

zonneboiler subsidie 2016: wat is er mogelijk?

Zonneboiler subsidie biedt weer diverse mogelijkheden voor een voordelige aanschaf van een zonneboiler. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden, al is hetZonneboiler subsidie soms lastig om te bepalen welke subsidie op uw situatie van toepassing is. Daarnaast biedt Nederland ook nog diverse fiscale mogelijkheden. Op deze pagina zetten we de subsidie- en aftrekmogelijkheden voor zonneboilers zoveel mogelijk op een rij. Gezien de soms snelle wijzigingen in de stelsels, kan het zijn dat niet alle informatie actueel is. Neem daarom contact op met een erkende (zonneboiler)installateur of adviseur om uw specifieke mogelijkheden in kaart te brengen.

Zonneboiler subsidie 2016

Per 1 Januari 2016 zal de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van start gaan. Dit is een landelijke subsidieregeling vanuit de overheid voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en bio-massa.

Hieronder staat beschreven wat de inhoud van de subsidie is voor de zonneboiler. Met deze subsidie wordt het rendement van een zonneboiler nog hoger.

Hoeveel subsidie krijg ik op een zonneboiler?

De hoogte van de subsidie bedraagt €500,- of hoger. De exacte hoogte is afhankelijk van het type zonneboiler en de warmte die het levert. Er is een lijst beschikbaar waarop exact, per merk en type zonneboiler, staat vermeld hoeveel subsidie erop te verkrijgen is. Deze lijst is onderaan deze pagina te vinden onder downloads en zal steeds worden ge-update (update 11 Jan: lijst is gepubliceerd). Met deze subsidie bespaar je ongeveer een 20% op de kosten van een zonneboiler.

Welke zonneboilersystemen komen ervoor in aanmerking?

 • Het totale zonneboilersysteem heeft een oppervlakte van 200m2 of minder.
 • Doel van het systeem moet verwarming tapwater zijn of combi van dat met leveren van ruimteverwarming.
 • De zonneboiler is voorzien van technische documentatie en een productkaart.

Zoals gezegd zal er een lijst komen waarop alle type zonneboilers staan die voor subsidie in aanmerking komen.

Zonneboiler subsidie: voor wie?

Er is voor zowel particulieren (ook buitenlandse met geldig BSN) als bedrijven subsidie te verkrijgen op de zonneboiler. De zonneboiler moet dan wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Welke voorwaarden zijn er aan subsidie verbonden?

Particulieren:

 1. De zonneboiler is aangeschaft na 1 januari 2016.
 2. De zonneboiler is aangeschaft voordat je subsidie aanvraagt. Kortom, de zonneboiler moet al geïnstalleerd en in gebruik genomen zijn voordat je subsidie aanvraagt.
 3. De zonneboiler is je eigendom en nieuw aangeschaft. Je beschikt over het betaalbewijs.
 4. De zonneboiler is in Nederland geïnstalleerd.
 5. Je mag de zonneboiler niet weghalen binnen een jaar na toekenning van de subsidie.

Bedrijven:

 1. Er is nog geen koopovereenkomst gesloten wanneer subsidie wordt aangevraagd
 2. De zonneboiler wordt in Nederland geïnstalleerd.
 3. Het zonneboilersysteem is bedrijfseigendom.
 4. Er wordt nooit meer subsidie verleent dan in de toekenning staat.
 5. Het systeem mag niet worden verwijderd binnen een jaar na bepaling van de hoogte van de subsidie.
 6. Het zonneboilersysteem wordt binnen een jaar na goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen

Subsidie zonneboiler aanvragen: Hoe moet ik dit doen?

Subsidie is aan te vragen vanaf 4 januari 2016 9.00 tot en met 31 december 17.00.

Voor particulieren geldt:

Nadat je het zonneboilersysteem hebt gekocht dien je via mijn.rvo.nl de subsidieaanvraag in. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Let op! Doe dit wel binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst. Doe je dit niet dan vervalt het recht op subsidie. De beslissing krijg je dan binnen 8 weken. Betaling zal daarna binnen een week plaatsvinden.

Ook stuur je een betaalbewijs (foto, scan of printscreen) mee. Zelfs als u in contanten heeft voldaan. Hierop hoort onderstaande informatie te staan:

 • Naam van fabrikant of merk
 • Omschrijving van het product, o.a. typenummer
 • Bedrag en datum van betalen
 • Meldcode van de warmtepomp (deze staat vermeld op de nog te publiceren productlijst)

Voor bedrijven geldt:

Je moet eerst subsidie aanvragen via mijn.rvo.nl. Hiervoor heb je eHerkenning nodig. En je kunt pas een koopovereenkomst aangaan nadat goedkeuring is verleend. Na installatie en betaling kun je dan vaststelling van de subsidie aanvragen. Het is ook mogelijk om een voorschot aan te vragen. Je moet dan wel bewijzen dat de zonneboiler is gekocht en geïnstalleerd.

Voor particulieren als bedrijven geldt: wil je meer dan 1 apparaat aanschaffen? Dus bijvoorbeeld ook een warmtepomp. Dat kan. Je dient dan per apparaat een aparte aanvraag in.

Zonneboiler subsidie: lokaal

Naast landelijke subsidie kan het zijn dat je gemeentelijke of provinciale subsidie krijgt op zonneboilers. Een compleet en actueel overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders vindt je op de website www.energiesubsidiewijzer.nl.

Let wel: het kan zijn dat subsidies niet zowel regionaal als landelijk mogen worden aangevraagd.

Zonneboiler subsidie: fiscale voordelen

Intelligente Energie voor Europa (IEE)

De IEE draait om financiële ondersteuning c.q. subsidiëring van initiatieven op het gebied van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en energie-aspecten van het vervoer. In de periode 2007-2013 was een budget van 730 miljoen euro beschikbaar. De IEE is bestemd voor organisaties en overheden. Particulieren en bedrijven kunnen ook participeren in dergelijke programma’s, maar dan zal dat secundair zijn. Hele groepen gebruikers (zoals woningeigenaren) kunnen dan profiteren van subsidie die aan Nederland of een Nederlandse organisatie wordt verstrekt. Zo zijn woningstichtingen vaak deelnemers: zij ontvangen dan subsidie voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonneboilers bij honderden woningen.

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Het doel van de EIA is het bevorderen van investeringen in duurzame energie en/of in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Ondernemingen of ondernemers die in Nederland inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van EIA subsidie. Naast de reguliere afschrijving kan op gedane investeringen maar liefst 41,5 % extra afgetrokken worden van de fiscale winst. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • De energie-investering is minimaal € 2.300
 • De zonneboiler is nieuw
 • De zoneboiler staat op de zogenoemde energielijst (zie de website van Agentschap NL voor de meest actuele lijst)

Staat de zonneboiler niet op de Energielijst, maar haalt het wel de algemene besparingsnorm voor besparing van energie of fossiele brandstoffen? Dan kan de EIA alsnog worden toegepast
- Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten voor een energieadvies ook gedekt

Let op:
Maakt u gebruik van de EIA, dan kunt u niet ook nog milieu investeringsaftrek krijgen

Milieu Investerings Aftrek (MIA)

MIA is een subsidie in de vorm van een fiscale winst verlaging. Er mag tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. De MIA wordt vaak gecombineerd met de VAMIL regeling. 

Om voor aftrek in aanmerking te komen, dient de zonneboiler op de Milieulijst (of VAMIL-lijst) staan. Een actuele lijst is terug te vinden op Agentschap NL. De belangrijkste voorwaarden:

 • De zonneboiler waarin geïnvesteerd wordt, staat op de Milieulijst
 • De zonneboiler is nieuw
 • Het geïnvesteerde bedrag is minimaal € 2.300
 • Er is nog geen Energie Investeringsaftrek (EIA) voor de zonneboiler aangevraagd
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deze regeling stimuleert de productie van Duurzame Energie. Er wordt geen subsidie verstrekt, noch worden er fiscale afschrijvingsmogelijkheden geboden. De SDE+ geeft een vergoeding per eenheid geproduceerde duurzame energie. De vergoeding wordt gebaseerd op het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De regeling geldt zowel voor bedrijven als voor (non-profit) instellingen.

Vrije Afschrijving Milieu Investeringen Lijst (VAMIL)

VAMIL is een fiscale vorm van subsidie. Het zorgt ervoor dat u duurzame/ energiebesparende bedrijfsmiddelen naar wens en willekeurig fiscaal kunt afschrijven, tot 75% vanhet investeringsbedrag. U kunt dus de belastbare winst drukken en besparen op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zowel liquiditeit als het rentevoordeel stijgen. De VAMIL-regeling wordt vaak gecombineerd met de MIA. Beide regelingen maken gebruik van dezelfde milieulijst, die te downloaden is op de site van Agentschap NL.

Subsidies zonneboiler op Europees niveau

Ook op Europees niveau is de aanvraag van subsidie voor investeringen in duurzame energie mogelijk. Het moet dan wel gaan om grootschalige projecten, zoals een complete woonwijken of een industrieterrein. Verder worden er regelmatig subsidies vrijgegeven op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Slim besparen begint bij uw Bespaarinstallateur

Wilt u meer informatie of degelijk advies over een zonneboiler voor uw situatie? Neem contact op met een Bespaarinstallateur bij u in de buurt. Wij komen graag bij u langs voor eerlijk en vrijblijvend advies.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal niet worden weergegeven. Alle gemarkeerde velden zijn verplicht *

Lees vorig bericht:
Zonneboiler kosten: waar kunt u op rekenen?

Zonneboiler kosten: hoeveel u precies kwijt bent op jaarbasis is van uiteenlopende variabelen afhankelijk. Het grootste deel van de kosten...

Sluiten